തൃത്താല – കൂടല്ലൂര്‍ റോഡില്‍ യാത്രാദുരിതം

തൃത്താല: തൃത്താലയില്‍നിന്ന് കൂടല്ലൂര്‍വരെയുള്ള വാഹനയാത്ര ദുരിതപൂര്‍ണമാവുന്നു. പട്ടിത്തറ ഭാഗത്തെ റോഡുതകര്‍ന്നതാണ് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത്. തൃത്താലഭാഗത്ത് റോഡിന്റെപണി തുടങ്ങിവെച്ചതും ഒപ്പം കുടിവെള്ളപദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് ലൈന്‍ ഇടലുമെല്ലാം കാരണം റോഡ് ചെളിനിറഞ്ഞു. ഇരുചക്രവാഹനക്കാരാണ് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. മഴപെയ്തതോടെയാണ് വാഹനയാത്രക്കാര്‍ ബുദ്ധിമുട്ടിലായത്.

ഉറവിടം

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *