കൂടല്ലൂർ സ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടം നാടിനു സമർപ്പിച്ചു !

Ummen Chandi - Kudallur School Inaugration
കൂടല്ലൂർ ഹൈസ്ക്കൂളിനു പുതിയ കെട്ടിടം – വീഡിയോ കോൺഫ്രൻസിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *