തൃത്താലയില്‍ ഏറ്റുമീന്‍പിടിത്തം തകൃതി

തൃത്താല: മഴ കനത്തതോടെ തൃത്താല ഭാഗത്ത് ഏറ്റുമീന്‍പിടിത്തം സജീവമായി. പട്ടാമ്പിമുതല്‍ കൂട്ടക്കടവ്‌വരെ പുഴയോരത്ത് മീന്‍പിടിത്തക്കാരും മീന്‍ വാങ്ങാനെത്തിയവരും ആവേശക്കാഴ്ചയായി. ചെറുമീന്‍തൊട്ട് 15 കിലോയിലേറെ തൂക്കംവരുന്ന മത്സ്യങ്ങള്‍വരെ പലര്‍ക്കും കിട്ടി. ചാറ്റല്‍മഴ വിട്ടകന്നത് മീന്‍കയറ്റത്തെ ബാധിച്ചത് മീന്‍ പിടിക്കാനെത്തിയവരെ നിരാശയിലാക്കി.

ഉറവിടം 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *